תמונות אחרונות

תחנת כוח בקיבוץ מרחביה
תחנת כוח בקיבוץ מרחביה