שלום רב , האספה של הערב נדחית למועד קרוב אחר ,עקב פטירת אביו של רמי ספיר ( מועמד לאישור האספה לחברות )

אגודה • כניסות

שלום רב , האספה של הערב נדחית למועד קרוב אחר ,עקב פטירת אביו של רמי ספיר ( מועמד לאישור האספה לחברות )