הנחיות להפעלת מתנדבים בחקלאות

אגודה • 25/3/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

הנחיות להפעלת מתנדבים - 22.3

הפעלת מתנדבים בעבודות חקלאיות - הנחיות לשעת חירום וטפסים

 

 

בברכה,

 

אלעד בצר

050-5281735

 

From: לילך כהני-מנהלת מחלקת ישובים [mailto:lilachk@emekyizrael.org.il]
Sent: Wednesday, March 25, 2020 1:21 PM
Cc: ענת ירון
Subject: FW: הנחיות להפעלת מתנדבים בחקלאות

 

שלום רב,

מצורפות הנחיות מעודכנות מענת ירון  להפעלת מתנדבים,  והנחיות להפעלת מתנדבים בחקלאות.

 

מצורף נוהל הפעלת מתנדבים בחקלאות. מעודכן להיום בבוקר.  בבקשה העבירו לישובים, במיוחד למנהלי האגש"חים, שיפיצו לחקלאים.

יש לשים לב לפעול עפ"י ההנחיות:

1. בקובץ המצורף -  ההנחיות האחרונות לגבי הפעלת מתנדבים בוגרים  - יש לפעול על פיהן . קישור לטפסים לחתימה בגוף ההנחיות.

2. במידה ובכוונתכם להפעיל בני נוער להתנדבות בחקלאות יש להקפיד על ההנחיות הבאות:

     א. יש לידע את איש הקשר לנושא התנדבות נוער ביישוב.

     ב. למלא בגין כל אחד מבני הנוער המתנדבים את הפרטים בקישור המצ"ב לחץ/י כאן.

     ג חובה למלא טופס אישור הורים למתנדב לחץ/י כאן. ולהעבירו לרכז התנדבות נוער בישוב, שיעבירו סרוק למייל : לחץ/י כאן.    

 

לכל שאלה נוספת, הבהרה או התייעצות - ניתן לפנות אל ענת ירון מנהלת המחלקה להתנדבות, או אל סיון בזק עו"ס קהילתית בתחום הנוער.

  במייל :    anaty@eyz.org.il       בטלפון: 04-6520702    04-6520066

 

--ee.1.330c3fb8c3346fdce591a96a9c317305.ee--