הבהרה: הפינוי מתבצע היום.

הודעות סמס • 7/8/2018 כניסות

הבהרה: הפינוי מתבצע היום.