הבהרה: הפינוי מתבצע היום.

הודעות סמס • כניסות

הבהרה: הפינוי מתבצע היום.