חשבונית מס/קבלה 4001963 מ

אגודה • 18/3/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

HashDoc 157 9430

בברכה,

אלעד בצר
050-5281735

-----Original Message-----
From: מיכל קורמן [mailto:michal@nn-cpa.co.il]
Sent: Monday, February 24, 2020 1:24 PM
To: 'mrhavia@netvision.net.il'
Subject: חשבונית מס/קבלה 4001963 מ

חשבונית מס/קבלה 4001963 מ