הודעת המזכירות בדבר איסוף גזם ופסולת מוצקה

ועדת חינוך • כניסות

 

איסוף גזם ופסולת מוצקה יתבצע ביום שני 30.1.17 החל משעות הבוקר. תושבים מתבקשים להוציא גזם ופסולת מוצקה ביום א בערב, לפני יום הפינוי.

לפרטים ניתן לפנות למזכירות.