היום אין קבלת רופא מפאת מחלה, אחות תעבוד בין 16.30 ל 19.00.

הודעות סמס • כניסות

היום אין קבלת רופא מפאת מחלה, אחות תעבוד בין 16.30 ל 19.00.