עדכון מס 16 לרשימת מיכון וטכנולוגיות חדשות ומיכון חוסך כ"א

אגודה • כניסות

קבצים מצורפים:

מיכון וטכנולוגיות חדשות - תוספת למיכון - עידכון מס'16 ל- 27.08

מיכון וטכנולוגיות חדשות - תוספת למיכון - עידכון מס'16 ל- 27.08

שלום רב

אנו מודיעים בזאת על עדכון מס 16 לרשימת מיכון וטכנולוגיות חדשות ומיכון חוסך
כ"א.
אודה לכם באם תעבירו את העדכון לחקלאים הרלוונטיים במחוז שלכם

[בברכה,
צביקה כהן
סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
טלפון: 03-9485515/3
נייד: 050-6241149
פקס: 03-9485829
מייל: zvikac@moag.gov.il

[תיאור: לוגו]

image001image002