תוצאות הבחירות לוועד האגודה

אגודה • כניסות

 

 

 

יולס  נטע        57

שריג אמיר      43  

חיים טל         41

מאירוביץ טל    40

פלק  ניר        39

גרהרד יצחק  28

יוסי  כץ          19

אורי   שתיל   4

 

בהצלחה   לוועד החדש

 

בברכה,

 

אלעד בצר

050-5281735