קורס שיטות מתקדמות לגידול מקצועי של ירקות - חודשים אוקטובר-דצמבר 2019 - משרד החקלאות מחוז העמקים

אגודה • כניסות

קבצים מצורפים:

הזמנה לקורס גידול ירקות סתו-חורף 2019

שלום רב,
אנו מתכבדים להזמינכם לקורס שיטות מתקדמות לגידול מקצועי של ירקות, שיתקיים במהלך חודשים אוקטובר-דצמבר 2019, במשרד החקלאות - מחוז העמקים.
נודה על הפצת ההזמנה לחקלאים ולעוסקים בתחום המעוניינים להרחיב את ידיעותיהם בגידול ירקות.

בברכה.
הצוות המארגן

בת שבע בדוח
מרכזת הדרכה בכירה (ירקות, אגרואקולוגיה וגד"ש) שרות ההדרכה והמקצוע משרד החקלאות
03-9485919
050-6241601
פקס – 03-9485888