מענקי השקעות למרסקות גזם קטנות בנוהל פסולות חקלאיות

אגודה • 6/3/2018 כניסות

לידיעתכם

לכבוד
עובדי המחזות
ציבור החקלאים

מבדיקת סטאטוס הבקשות שהוגשו למרסקות גזם קטנות במסגרת נוהל פסולות חקלאיות,
נמצא כי קצב הביקושים הולך לעלות על התקציב המאושר שהוקצה לנושא זה,

לפיכך אנו מודיעים בזאת על סגירת מערכת מנהלת ההשקעות להקלדת בקשות חדשות בנושא
זה, ביום ב' ה- 19.3.2018. (עוד שבועיים מהיום)

אנא עדכנו את החקלאים הרלוונטיים במחוז שלכם.

בברכה

צביקה כהן
סמנכ"ל בכיר להשקעות ומימון.