בעקבות פיצוץ בקו הראשי של מי השתיה תהיה הפסקת מיים כ שלוש שעות

אגודה • 3/2/2021 כניסות

בעקבות פיצוץ בקו הראשי של מי השתיה תהיה הפסקת מיים כ שלוש שעות