נוהל תמיכה בשנת השמיטה - מתן אורכה שניה

אגודה • 9/8/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

מתן ארכה שניה נוהל תמיכה בחקלאים בשמיטה התשפב 2017-2021 הודעה לציבור

שלום לכולם,

כידוע לכם המועד האחרון להגשת בקשות לנוהל התמיכה לשנת השמיטה תשפ"ב הוארך עד
לתאריך 15.8.18 לבקשת החקלאים ומאחר ומדובר בנוהל חדש וישנם מעט מאוד בקשות
שהוגשו

החליטה ועדת התמיכות על מתן אורכה נוספת עד לתאריך 3 לאוקטובר 2018

יש לציין כי תאריך זה סופי ולא יינתנו אורכות נוספות

בברכה
אהוד

אהוד אלפרט[Logo New s]
מנהל תחום ענפי החי
האגף לגורמי ייצור
משרד החקלאות
נייד: 050-6241126
משרד:03-9485493
פקס: 03-9485767
דואר אלקטרוני: ehuda@moag.gov.il

image001