משק גוטמן

אגודה • 16/3/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

תשלומי חכירה 2020

 

 

בברכה,

 

אלעד בצר

050-5281735

 

From: שרון שונרי [mailto:yozeret@gmail.com]
Sent: Sunday, March 15, 2020 10:49 AM
To: ועד אגודה מרחביה
Subject: משק גוטמן

 

תודה

 

שרון שונרי
יוצרת מקום
052-3258179