עבודת הוועד בימי קורונה

אגודה • 24/3/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

קורונה מכתב לחברים

לחברים שלום

רצ"ב הודעת יו"ר האגודה והוועד

 

בריאת שלמה

 

בברכה,

 

אלעד בצר

050-5281735