הפסקת מים יזומה של מקורות -יום רביעי השבוע 08:00-16:00 קו קולחין בית החולים

אגודה • 12/7/2021 כניסות

הפסקת מים יזומה של מקורות -יום רביעי השבוע 08:00-16:00 קו קולחין בית החולים