top of page
  • merhaviali

בואו נעשה לנו מקום

המחלבה מחדשת פניה,

וההתרגשות גדולה.

אחרי חבלי לידה ארוכים ומורכבים,

והתמודדות עם מבנה עתיק

ורב הפתעות,

הגענו לישורת אחרונה.

קבלו הצצה קטנה,

למבצע גדול.

התכוננו לקריאה להשתתפות בהלבשת המקום,

והכנת מסיבת חנוכה

באהבה, צוות השיפוץ .מועדון המחלבה בשיפוצים

מועדון המחלבה בשיפוצים

מועדון המחלבה בשיפוצים

כרזה מועדון המחלבה המתחדש

כרזה דרושות ידי זהב  להלבשת מועדון המחלבהComments


bottom of page