top of page
  • merhaviali

האקדמיה לכדורגל מרחביה

בשעה טובה סיימנו את עבודות השיפוץ והתקנת עמודי התאורה במגרש ואת הכנת היציע.

תודה גדולה לכל העוסקים במלאכה המרובה, לזוהר דרורי, ויקי חכמון ותודה מיוחדת לוועד מושב מרחביה על שיתוף הפעולה והתמיכה ,שנוכל להמשיך להעניק לילדי האקדמיה את התנאים הטובים ביותר לצמוח ולגדול.


כדורגל

כדורגל

כדורגלכדורגל


Comments


bottom of page