top of page
  • merhaviali

הלב מתרחב במרחביה


יש כל כך הרבה תושבים נפלאים במושב, שפועלים ותורמים מזמנם באהבה ובמסירות

לפיתוח ולקידום המושב.

חשבנו ליצור פינה מיוחדת, שתאיר בכל פעם סיפור חדש.

והפעם,

רכזות מועדון המחלבה שלנו - הילה קנינג ומיכל ממוקה.


"שלום לכולם, אנחנו מיכל והילה, לקחנו על עצמינו לרכז את נושא מועדון המחלבה המחודש, תפקיד הנותן תחושה של סיפוק, לתרום לקהילת מרחביה בה אנו גרות, בנוסף מגביר את תחושת השייכות למקום והיכרות עם המשפחות הצעירות והחדשות. מועדון המחלבה שינה את פניו בעזרת ועד המושב ותושבי המקום .המקום מזמין יפה ומטופח.

כשקבלנו את התפקיד, היו בנו הרבה חששות, , מועדון המחלבה מחודש ומאוד יפה

איך נשמור על דבר כזה ?

אנחנו מודות שנותנות את המפתח לאנשים בחששות, מה יהיה ,ואיך נקבל את המועדון אחרי פעילות ?

זה מאוד מחמם את הלב, שאנשים שומרים על המקום ומכבדים אותו".


תודה רבה להילה ומיכל היקרות מאוד, שעושות את תפקידן, באחריות, מסירות ובעיקר בהמון אהבה.
מחלבה

bottom of page