top of page
  • merhaviali

חנוכה בגיל הרך

בנר שמיני של חנוכה התכנסנו ילדים, הורים וסבים, לפעילות סביבונים והדלקת נרות.

אריה מרגלית, אספן סביבונים, שבאוספו יש למעלה מ700 סביבונים מכל העולם, הראה לנו סוגים רבים של סביבונים- כאלו שמסתובבים ''על הראש'', עם אורות וצלילים, מחומרים שונים ובצורות מגוונות, וכמובן שגם נתן לנו להתנסות בעצמנו.

לבסוף, הדלקנו נרות, שרנו שירי חנוכה וקינחנו בסופגנייה חמה ומתוקה, איך לא?

מקווים לראות ילדים, הורים וסבים נוספים בפעילויות הבאות שלנו.

הפעילות התקיימה בתמיכתה של המועצה.

ועדת גיל הרך

חנוכה בגיל הרך

חנוכה בגיל הרך

חנוכה בגיל הרך

חנוכה בגיל הרך

Kommentare


bottom of page