top of page
  • merhaviali

מבזק איכות סביבה

שלום לכל ירוקינו

רצינו לשתף במספר נושאים ותהליכים הקשורים באיכות החיים והסביבה בתוך תוכנו, ועולים לדיון :

1 מראה היישוב : פינת המחזור- מושג מבלבל המתחלף לעיתים בתודעה עם "פסולת". למעשה, זוהי מראה שלנו ושל ערכינו. אם נוציא מחצרנו בעיות ומפגעים ונניח שלא כראוי ברשות הרבים, יהפוך היישוב כולו לאתר פסולת במהרה. כל פיסת זבל ברשות הרבים, מהווה תקדים ולגיטימציה למניח הבא, ונדרשים כוחות אימתניים להחזרת המראה לקדמותו.

לפיכך אנו פונים ומבקשים מהתושבים ליטול אחריות אישית- לא להניח מחוץ למכלים כאשר המכל הייעודי מלא (למחזר "עכשיו"- אינו גזירת גורל) , ולהרים פיסות זבל סוררות מן הרצפה בכל רחבי היישוב (אין לנו "מנקה רחובות"). בקרוב, ננסה לצייד את פינת המחזור בקרטוניה נוספת, להקל על מצוקה זו.

2. מחזור פסולת גושית ורסק גזם- התקדמנו רבות בנושא והתושבים מפגינים משמעת סבירה באשר להפרדה ולעמידה במועדי הפינוי. עם זאת, אנו נתקלים פה ושם בתושבים חדשים, בפרט שוכרים, אשר אינם מקפידים על הכמות , ההפרדה או המועד. נשמח שוב על גילוי אחריות אישית בנושא וקבלה בהבנה של בקשות השתתפות בעלויות במקרה של חריגה. בהזדמנות זו אנו מצרפים שוב את נוהל הפינוי ומועדיו.

3. הדברה- המושב סובל מ"גלי פלישה" של חולדות למערכת הביוב הגורמות נזק לבריכות וצנרת, ועונות של התרבות המונית של זבובים. אנו פועלים בשיתוף המועצה ואגודה לביצוע הדברות אך לא די בכך. להדברה יעילה, יש חשיבות עליונה לביצוע בו זמנית ובכל המקומות ביחד (במקרה של חולדות- הן חכמות לומדות מהר מאוד שלא לנגוס מפיתיונות אשר הונחו ולא נתלו מחוט בשוחות ובכל מקום). הדברה ללא סנכרון יוצרת שמורות טבע ו"איים" בהם ממשיך המפגע להתקיים וממנו מתפשט בחזרה, ממש כמו במקרה של ילדים הנגועים בכינים בגן בו כל הורה מטפל לחוד. אנו שואפים לייעל את הנושא, ולבצע מבצע כלל מושבי להדברות שונות.

עד כאן להפעם - עודדחתול מציץ מפח אשפה


Comentarios


bottom of page