top of page
  • merhaviali

מגרש "מיניפיץ"

בשעה טובה, הסתיימו עבודות מגרש המיניפיץ, ויש לנו מגרש חדש מתנה לחג הסוכות.

המגרש הוקדם בשיתוף עם מועצת עמק יזרעאל ובחסות המשרד לפיתוח הפריפרייה, הנגב והגליל.


וזה הזמן להודות, לכל האנשים הנפלאים שבדרך...

לאבי סמוביץ, סגן ראש המועצה, על הסיוע והלווי המקצועי מול כלל הגורמים,

מתוך מסירות ואכפתיות אמיתית

לאפיק מהנדס המועצה ולמיכאל מפקח התשתיות, על הסיוע בהקמת התשתית למגרש

ועל הלווי המקצועי והנעים

לזוהר דרורי, חמי, ויקי חכמון, צור אלגבי וכל חברי הועד המקסימים שלנו

שחלמו, תמכו, ייעצו וסייעו בכל האתגרים שבדרך... עד לסוף הטוב.


שתהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה

ושנתחדש בטוב.מיניפיץ


מיניפיץ

bottom of page