top of page
  • merhaviali

מנוי הצגות לילדים בגיל הרך

ועדת הגיל הרך מסכמת שנה שנייה של מנוי ההצגות לילדים. הפעילות מתקיימת בשיתוף עם הקיבוץ, ומיועדת לילדי הגן ועד כיתה ג. הילדים זוכים להנות מהצגות איכותיות של מגוון תיאטראות, מחיבור לילדי הקיבוץ ומהנאה מרובה וזמן בילוי עם חברים. במנוי ההצגות היו ארבע הצגות, אשר התקיימו לסירוגין בקיבוץ ובמושב. נמשיך לפעול לחיבורים נוספים ולפעילויות מגוונות לילדי הגיל הרך גם בשנה הבאה. בתקווה להמשיך ולראות גם פרצופים חדשים לצד הוותיקים.

גיל רך 1

גיל רך 2

גיל רך 3


Comments


bottom of page