top of page
  • merhaviali

מסיבת קיץ בשיתוף עם הקבוץ

פתחנו את הקיץ, עם מסיבת קיץ משותפת עם הקבוץ ובתמיכת המועצה.

בשנתיים האחרונות, בהובלת ועדת גיל רך, ועדת נוער ועדת איכות סביבה

ערכנו מספר אירועים משותפים עם הקבוץ,

"עפיפוניאדה", שתילת עצים משותפת, מנויי הצגות ומסיבת קיץ.

אנחנו מודים על שיתופי הפעולה המבורכים, ונשמח מאוד שימשיכו לאורך השנה.

תודה גדולה לצליל, לועדת גיל רך ולסיגי רכזת תרבות בקיבוץ,

על שילוב הידיים הנפלא ליצירת מפגשים מוצלחים שיצרו קשרים נפלאים בין הישובים,

לצוף על הובלת אירוע שתילת העצים, ולמירי על שילוב הנוער במסיבת הקיץ.משותף 1

משותף 2

משותף 3

משותף 4

Kommentare


bottom of page