top of page
  • merhaviali

מפעל שיבולת דגן


בשורה התחתונה - ניצחנו.

אין פה חדווה וריקודים. זה היה סירחון שסבלו ממנו, מעל לעשור,

מאות, אם לא אלפי, אנשים מרובע יזרעאל בעפולה, הקיבוץ והרחבתו והמושב.

סירחון, פגיעה קשה באיכות החיים, זיהום מי הנחל ותסכול מתמשך על

התנהלות הרשויות שאמונות על הבריאות ואיכות החיים שלנו .

תודה לכל מי שלא ויתרו, שהמשיכו להתלונן למוקד המועצה ולמוקד משרד

הגנת הסביבה למרות התחושה ששנים נערמות שם תלונות וכלום לא קורה...

תודה לעודד ופסי ולעופרה לוי מהמושב שהגיעו לישיבות עם המועצה בהן

דרשנו לשים סוף לסאגה הזו שאופיינית לעולם שלישי ואסור שתימשך.

תודה לחברים מהרחבת הקיבוץ ומעפולה שנלחמו בסיפור הזה יחד אתנו, כי

לזיהום , לסירחון ולפגיעה בסביבה אין גבולות מוניציפאליים.

אנחנו תיקווה שחברי קיבוץ מרחביה, שלהם השפעה על למי ולאיזו מטרה הם

משכירים את השטחים שלהם יגלו אחריות וידאגו לא לפגוע להבא בשכנים.


צוף מויססקו יפלח, בשם ועדת איכות הסביבה

שיבולת דגן ייסגר סוף המאבקComments


bottom of page