top of page
  • merhaviali

מרחביה בעסק

כצעד משלים לשיפור נראות הכניסה למושב, שופץ לוח שלטי העסקים המקומיים.

השלטים הישנים הוחלפו בשלטים חדשים ומעודכנים ,במימון בעלי העסקים

והעמדה עצמה שופצה ונצבעה במימון הועד המקומי.

תודה לכל בעלי העסקים ולכל אלה שתרמו להצלחת הפרויקט ולאלון נהיר על הביצוע הנפלא.

תודה רבה לאבנר פלק ורויטל יוסף רכזי העסקים היקרים שלנו.


מרחביה בעסק

מרחביה בעסק

Komentáře


bottom of page