top of page
  • merhaviali

סיפורי זכרונות

סיפורי זיכרונות: קיימנו שני מפגשים עד כה. במסגרת "סיפורי עבודה במשק" שמענו על העבודה בתירס, ברפת, הבאת חבילות, הטרקטורים הראשונים ועוד. במפגש השני, על ילדות ונעורים במרחביה נזכרנו בתעלולים, בדרך לבית ספר, בהווי בית הכנסת בעיני הילדים. יש כל כך הרבה לספר, דבר מזכיר דבר, ובנוסף לסיפורים ששמענו במשך השנים – צצים דברים חדשים מזווית אחרת. מגיעים אנשים, גם ממרחקים, יש התרגשות ושמחת מפגש – וכמובן מידע וחומר שיישמר לדורות הבאים. המפגשים נערכים לפנות ערב מידי שלושה שבועות במחלבה , מוקלטים ומתומללים. נשמח להרחבת המעגל, ומי ששעות אחרי הצהרים לא נוחות לו, מוזמן לתאם איתנו. אין מניעה להיפגש בנוסף גם בשעות אחרות.

רשמה: זהר יולסזכרונות

Comments


bottom of page