top of page
  • yoolafalk

ספר טלפונים מושבי

שמחים לעדכן שהעלנו לאתר ספר טלפונים מושבי,

על מנת לשמור על הפרטיות הגישה אליו מוגנת על ידי סיסמא אשר תופץ לתושבים על ידי המזכירות.

ניתן לגשת אל הרשימה דרך עמוד צרו קשר באתר.

או גשו אליו ישירות מכאן !

נערה עם טלפון ביד


bottom of page