top of page
  • merhaviali

צוות תכנון - צמיחת המושב

תושבי מרחביה היקרים,


באמצע שנות ה- 90, כמו חלוצים של אותה תקופה, מרחביה יזמה את הקמתה של שכונת ההרחבה (שכונת הגורן), ובכך הכפילה למעשה את היקף האוכלוסייה של הישוב. לאחר קליטת התושבים החדשים נשמר הצביון הכפרי והחקלאי במקביל לקיום אורח החיים הקהילתי.

האוכלוסייה שהגיעה צעירה עם ילדים קטנים ברובה כבר דוחפת עגלות נכדים ואין ספק שאנו נמצאים במקום בו נפעל למען צמיחה מחודשת ורציפה והצערת האוכלוסייה.

ועד האגודה החקלאית והוועד המקומי החליטו במשותף שבשלה העת להכין תוכנית במטרה לשמור ולשפר את איכות החיים הישוב וכמקום שטוב לחיות בו ולגדל בו את ילדינו ונכדינו. הצוות שהוטלה עליו המשימה הם החתומים מטה.

הצוות הכין עבודה ראשונה, בראיה שתקדם את המושב לעשורים הקרובים כישוב משגשג.

להלן ראשי הפרקים בהם אנו סבורים שיש להתמקד והם מוצגים בפני בפני הציבור:

גודל המושב - אופי הצמיחה.

אופיו וצביונו.

מערכות שירותים.

מבני ציבור - מה וכמה צריך.

סביבה - שטחים ציבוריים.

נגישות/כבישים.

בטחון.

חיי קהילה.

כלכלת הישוב.

מבנה ארגוני ומשפטי.


במהלך עבודתנו נעבוד בשקיפות מלאה ובשיתוף הציבור, נקיים למידה משותפת בנושאים שונים ואתם מוזמנים לשוחח איתנו על הדאגות או המחשבות ובכלל זה רעיונות שלכם.

בסופו של התהליך יוצגו בפני הוועדים והציבור מסקנות והמלצות במטרה לגבש את אופן מימוש התוכנית.


אנו החתומים מטה נעשה את המיטב על מנת לקדם את מושב מרחביה לצמיחה ושגשוג.

קובי ברק - 0529250000

ענת סריג - 0522377562

זהר דרורי - 0523703265

ארז שליו - 0547717390

Comentarios


bottom of page