top of page
  • merhaviali

שבועות מרחביה 2023

חגגנו השנה את חג השבועות, כמיטב המסורת, בשילוב הטקס בשדה והתצוגה החקלאית

פתחנו את הטקס בהעברת שרביט ההנחיה, לדור הצעיר.

תודה רבה לכל מי שלקח חלק בטקס ובריקודים, הייתה רוח טובה וחגיגית

צפינו בגאווה בתצוגה החקלאית, ונהנינו ממטס הסוכריות המסורתי.

המשכנו למרכז הישוב, להפעלות המקסימות, עם מוסיקת רקע, והכיבודים המשובחים

מתוצרת מקומית, שהביאו התושבים בנדיבות ובשמחה. תודה רבה על זה.

תודה רבה גם לכל המתנדבים הרבים, שנתנו יד וגם כתף ,לתכנון, לביצוע, להקמה ולפירוק

שבזכותם חגגנו בצורה מכובדת ומרגשת את החג.


שבועות 1

שבועות 2

שבועות 3

שבועות 4

שבועות 5

Comentarios


bottom of page